физикийн багш

11-р ангид Бодлого

12:45 , 2012-03-07 .. Холбоос

Цөмийн задрал нэгж хичээлийн давтлага

 

1.      92238U ураны α задрал ба 82209Pb хар тугалгын  β задралын урвалыг бич.

 

2.      92235U ын цацраг идэвхийн бүлийг зур.

 

 

3.      Доорх цөмийн урвалуудыг нөхөн бич.

a)      1327Al + 01n   ---          + 24He

b)                + 11H ---1122Na + 24He

c)       2555Mn +     ---2655Fe +  01n  

d)      1327Al +  γ    --- 1226Mg +    

e)      1225Mg +      --- 1122Na +  24He

 

4.      90232Th ын цацраг идэвхийн бүлийг зур.

 

5.      92238U ын цацраг идэвхийн бүлийг зур. Уран нь α,2β,5α,1β,1α,3β,αзадрал хийсний дүнд 82206Pb хар т...Соронзон орны индукц 10-р ангид

12:39 , 2012-03-07 .. Холбоос

Соронзон орны индукц

 

Соронзон орон тогтмол соронзон ба гүйдэлтэй дамжуулагчид соронзон үйлчлэл үзүүлдэг. Тогтмол соронзоны соронзон шинж нь түүнийг хийсэн материалаас хүчтэй хамаардаг учир зохимжгүй. Соронзон орны индукцийг илэрхийлэхийн тулд гүйдэлтэй дамжуулагчид үйлчлэх хүчний зүй тогтлыг ашиглаж болох юм. Дамжуулагчийг соронзон оронд перпендикуляр байрлуулбал Амперийн хүч дараах хэлбэртэй болно.

FAmax = i  B  l                                B =   

Эндээс үзвэл гүйдэлтэй дамжуулагчид үйлчлэх хүчийг гүйдлийн элементэд харьцуулсан ха...Дамжуулагчийн эсэргүүцэл 9-р ангид

12:24 , 2012-03-07 .. Холбоос

Дамжуулагчийн эсэргүүцэл

 

Эсэргүүцэлийг хэмждэг нэгжийг Ом гэж нэрлэдэг. Дамжуулагч дээрх хүчдэлийн уналт 1В үед дамжуулагчар 1А гүйдэл гүйж байвал тэр дамжуулагч биеийн эсэргүүцэл 1Ом байна.

Тогтмол температурт байгаа металл дамжуулагч биеийн эсэргүүцэл түүний уртад шууд пропорцианаль , хөндлөн огтлолын талбайд урвуу пропорцианаль хамааралтай байна.

  

Энд R-дамжуулагч биеийн эсэргүүцэл, -дамжуулагч биеийн урт, S дамжуулагч биеийн хөндлөн огтлолын талбай. дамжуулагч биеийг хийсэн бодисын цахилгаан шинж чанарыг тодорхойлогч хэмж...Пүршин дүүжингийн хэлбэлзэл

20:12 , 2011-04-06 .. Холбоос19:56 , 2011-04-06 .. Холбоос

http://www.4shared.com/file/No7FZNI0/Цахим_тест_1.html


19:51 , 2011-04-06 .. Холбоос19:48 , 2011-04-06 .. Холбоос19:46 , 2011-04-06 .. Холбоос19:40 , 2011-04-06 .. Холбоос
 


19:33 , 2011-04-06 .. Холбоос{ Сүүлийн хуудас } { 1 -р хуудас Нийт хуудасны тоо: 2 } { Дараагийн хуудас }

Миний талаар:

Нүүр хуудас
Миний танилцуулга
Бичлэгийн сан
Найзууд
Зургийн цомог

Холбоосууд


Ангилалууд


Сүүлийн бичлэгүүд

11-р ангид Бодлого
Соронзон орны индукц 10-р ангид
Дамжуулагчийн эсэргүүцэл 9-р ангид
Пүршин дүүжингийн хэлбэлзэл
(гарчиггүй)
(гарчиггүй)
(гарчиггүй)
(гарчиггүй)
(гарчиггүй)
(гарчиггүй)
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Токио хот
Цахим хэрэглэгдэхүүн
TSAHIM HEREGLEGDEHUUN
TSAHIM HICHEEL2

Найзууд